XINXIN PENGYUAN METAL MATERIAL CO., LTD.

Q235B, Q345B, 40 kr.12 kr1mow.T91.27 simn.30 krmo.15 krmo.20 gr.Cr9Mo.15 mo315 krmow.35 krmow.45CrMo we bökdençsiz polat turbanyň beýleki material modelleri, Amerikanyň standart polat turbasy, kebşirlenen turba, galvanizli turba we her dürli standart däl turbany özleşdirdi.Rulonyň içerki polat degirmenleri, galvanizli rulon, list, tabak we beýleki ýörite tabaklar we her dürli plastinka böleklerini gaýtadan işläp biler.Dünýädäki birinji derejeli polat turbalary öndürýän kärhana bolmaga çalyşmak we öňe gitmegi dowam etdirmek maksady bilen, köp sanly daşary ýurt kärhanalarynyň ykrar edilmegine we goldawyna eýe bolduk, hyzmatymyz: gije-gündiziň dowamynda 24 sagat, ýylyň dowamynda ”

Önümlerimizi öwreniň

polat turbalar, polat plastinka we beýleki polat önümleri

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • Poslamaýan polat turbanyň ulanylyş meýdany

  1. Gurluşyk meýdançasy Poslamaýan polat turbalar esasan gurluşyk meýdançasynda suw üpjünçilik turbalary, zeýkeş turbalary, ýangyn turbalary, sim turbalary we ş.m. ulanylýar.Poslamaýan polat turbalaryň ajaýyp poslama garşylygy we güýji barlygy sebäpli, turbalaryň ýagtylygyny we arassalygyny saklap bilerler ...

 • 304 poslamaýan polat önümi barada bilim

  304 poslamaýan polat poslamaýan polatdan umumy material bolup, dykyzlygy 7,93 g / sm³;Bu pudaga 18/8 poslamaýan polat diýilýär, bu bolsa 18% -den gowrak hrom we 8% -den gowrak nikel saklamagy aňladýar;Temperatureokary temperatura garşylygy 800 ℃, gowy işleýiş öndürijiligi, ýokary berkligi ch ...

 • Kömürturşy poladyň esasy düşünjesi we ulanylyş diapazony

  Birinjiden, uglerod gurluş poladynyň esasy düşünjesi we ulanylyş diapazony Uglerod gurluş polat, uglerod düzümi 2,11% -den köp bolmadyk polat materiallara degişlidir, olar önümçilikde, gurluşykda, metallurgiýada, gämi gurluşygynda, maşyn öndürmekde, nebitde we himiýada i. ..

 • Kömürturşy poladyň esasy düşünjesi we ulanylyş diapazony

  Birinjiden, uglerod gurluş poladynyň esasy düşünjesi we ulanylyş diapazony Uglerod gurluş polat, uglerod düzümi 2,11% -den köp bolmadyk polat materiallara degişlidir, olar önümçilikde, gurluşykda, metallurgiýada, gämi gurluşygynda, maşyn öndürmekde, nebitde we himiýada i. ..

 • Polat turba bilimi

  Brauzeriňiziň JavaScript we gutapjyklary goldaýandygyna we ýüklenmeginiň öňüni almaň.Has giňişleýin maglumat üçin Hyzmat şertlerimizi we kukiler syýasatyny okap bilersiňiz.Bu ýazgy bilen baglanyşykly soraglar üçin goldawymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris ...

BIZIOC JEMGY CHET KANALlarymyz

 • instagram
 • facebook
 • twitter
 • youtube